Vertaistukea tarjolla Helminauha-vertaischateissa!

 

 

Helminauha-vertaischat

maanantaina 4.5. klo 19 alkaen

Hel­mi­nau­ha - ver­taischat jär­jes­te­tään Tuki­ne­tis­sä maa­nan­tai­na 4.5. klo 19 alkaen! Chat­tiin ovat ter­ve­tul­lei­ta lah­ja­so­lu­hoi­to­ja har­kit­se­vat, hoi­dois­sa tai ras­kaa­na ole­vat ja lah­ja­so­lu­hoi­doil­la jo lap­sen saa­neet.

Kes­kus­te­lu­ja ohjaa­vat kou­lu­te­tut vapaa­eh­toi­set chat-ver­tai­soh­jaa­jat. Chat-kes­kus­te­luis­sa kes­kus­tel­laan ano­nyy­mis­ti. Avoi­meen chat-ryh­mään mah­tuu 12 kes­kus­te­li­jaa ker­ral­laan, joten kan­nat­taa tul­la mukaan hyvis­sä ajoin!

Tuki­ne­tin chat­tiin löy­dät tääl­tä. Jos olet uusi tuki­ne­tis­sä, niin luo itsel­le­si tili ja kir­jau­tu­mal­la sisään pää­set mukaan kes­kus­te­luun.

Ver­taischa­tit mah­dol­lis­ta­vat ver­tais­ten kans­sa kes­kus­te­lut koti­soh­val­ta käsin, asuin­pai­kas­ta riip­pu­mat­ta. Tule siis roh­keas­ti mukaan kes­kus­te­le­maan mie­len pääl­lä ole­vis­ta asiois­ta ver­tais­ten kans­sa!