Hel­mi­nau­ha-hank­keen työn­te­ki­jät Piia Savio ja Jen­ni Huh­ta­la vas­ta­si­vat Sim­puk­ka-vii­kol­la Hel­min päi­vä­nä 7.5. heil­tä ylei­sim­min kysyt­tyi­hin lah­ja­so­lu­tee­mai­siin kysy­myk­siin ZOOM.us-sovelluksessa.

Tapaa­mi­ses­sa puhut­tiin aina­kin sii­tä, miten lah­ja­so­lu­hoi­toi­hin voi val­mis­tau­tua, miten puhua lap­sel­le lah­ja­so­lu­taus­tas­ta ja miten lap­set koke­vat oman taustansa.

Läm­min kii­tos kai­kil­le tapaa­mi­seen osal­lis­tu­neil­le. Koon­ti tapaa­mi­ses­sa esi­te­tyis­tä diois­ta löy­tyy tääl­tä.

 

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä