Helminauha-hanke järjestää infotilaisuuden ensimmäistä lasta lahjasoluilla toivoville

 
Infotilaisuus pidetään Zoomissa keskiviikkona 26.8. klo 17-19

Info­ti­lai­suu­des­sa kysy­myk­siin vas­taa Tam­pe­reen yli­opis­tol­li­sen sai­raa­lan hor­mo­ni- ja lap­set­to­muus­po­likli­ni­kan käti­lö Hei­di Hult, hän toi­mii lah­ja­so­lu­hoi­to­jen paris­sa. Zoo­mis­sa ovat pai­kal­la myös Hel­mi­nau­ha-hank­keen työn­te­ki­jät Piia Savio ja Jen­ni Huh­ta­la.

Voit esit­tää Hei­dil­le tai han­ke­työn­te­ki­jöil­le etu­kä­teen kysy­myk­siä lah­ja­so­lu­hoi­toi­hin tai lah­ja­so­luil­la per­hel­lis­ty­mi­seen liit­tyen. Huo­mioit­han, että Hei­di vas­taa hoi­toi­hin liit­ty­viin kysy­myk­siin ylei­sel­lä tasol­la. 

Kysy­myk­siä voit esit­tää tämän lomak­keen kaut­ta. Kyse­ly on nime­tön.  

 
Infotilaisuuteen voit osallistua tämän linkin kautta:

https://us02web.zoom.us/j/8585…

Mikä­li sivu kysyy sala­sa­naa, se on: hel­mi­nau­ha

Mikä sivu kysyy ID:tä, se on: 858 5970 0733

 

Ohjeet Zoomin käyttöön löydät täältä.