Helminauha-hanke järjestää infotilaisuuden itsellisesti lahjasoluilla lasta toivoville ja lapsen saaneille

Itsellisesti lahjasoluilla lasta toivovien ja lapsen saaneiden Infotilaisuus pidetään Zoomissa keskiviikkona 28.10. klo 17-19

Info­ti­lai­suu­des­sa kysy­myk­siin vas­taa lah­ja­so­lu­neu­von­taa pit­kään teh­nyt psy­ko­lo­gi, psy­ko­te­ra­peut­ti Ter­hi Vih­ko. Zoo­mis­sa ovat pai­kal­la myös Hel­mi­nau­ha-hank­keen työn­te­ki­jät Piia Savio ja Jen­ni Huh­ta­la.

Voit esit­tää Ter­hil­le tai han­ke­työn­te­ki­jöil­le etu­kä­teen kysy­myk­siä itsel­li­ses­ti lah­ja­so­luil­la per­heel­lis­ty­mi­seen liit­tyen. Kysy­myk­siä voi esit­tää myös Zoo­mis­sa cha­tin kaut­ta. Huo­mioit­han, että Ter­hi vas­taa kysy­myk­siin ylei­sel­lä tasol­la.

Olet ter­ve­tul­lut pai­kal­le vain kuun­te­le­maan, tai voit esit­tää lisä­ky­sy­myk­siä ja kes­kus­tel­la tilai­suu­des­sa esil­le tule­vis­ta tee­mois­ta.

 
Voit esittää kysymyksiä etukäteen tällä lomakkeella.
Voit tilata infosta muistutuksen sähköpostiisi tällä lomakkeella.
 
Infotilaisuuteen voit osallistua Zoomissa tämän linkin kautta:

https://us02web.zoom.us/j/8504…

Mikä­li sivu kysyy sala­sa­naa, se on: hel­mi­nau­ha

Mikä sivu kysyy ID:tä, se on: 850 4340 5307

 
Ohjeet Zoomin käyttöön löydät täältä.