Tallenne katsottavissa 9.-23.9.2021
Itsellisesti vanhemmaksi - aineksia itsellisen vanhemmuuden pohdintaan 

Tallenne verkkoluennosta:Itsellisesti vanhemmaksi - aineksia itsellisen vanhemmuuden pohdintaan

On nyt katsottavissa 9. - 23.9. välisenä aikana.

Verk­ko­luen­to on suun­nat­tu itsel­lis­tä van­hem­muut­ta poh­ti­vil­le ja itsel­li­ses­ti lah­ja­so­lu­hoi­toi­hin läh­te­vil­le, myös itsel­li­ses­ti ras­kaa­na ole­vat ja itsel­li­set äidit ovat läm­pi­mäs­ti tervetulleita! 

Puhu­ja­na toi­mii psy­ko­lo­gi, psy­ko­te­ra­peut­ti Ter­hi Vih­ko, jol­la on pit­kä työ­ko­ke­mus lah­ja­so­lu­neu­von­nas­ta ja per­heel­lis­ty­mi­ses­tä lah­ja­so­lu­hoi­to­jen avul­la. Verk­ko­luen­nol­la saat myös tie­toa Hel­mi­nau­ha-hank­keen toi­min­nas­ta ja itsel­li­sil­le suun­na­tus­ta vertaistuesta. 

Kat­so tal­len­ne täs­tä.

Palaut­tee­si on meil­le tär­keä! Verk­ko­luen­non palaut­teen voit täyt­tää täs­tä.