Lasten tarinoita

Emman tarina:

23 - vuo­tias tans­ka­lai­nen Emma ker­too Donor Concep­tion Networ­kin sivuil­la oman tari­nan­sa lah­ja­so­lual­kui­se­na lap­se­na. Emma on saa­nut alkun­sa lah­joi­te­tuil­la siit­tiöil­lä ja ker­too, kuin­ka kokee aina olleen­sa “halu­tuin lap­si koko maa­pal­lol­la.” Emman ei muis­ta kos­ka hän sai tie­tää ole­van­sa lah­ja­so­lu­lap­si, kos­ka hänen van­hem­pan­sa puhui­vat asias­ta hänel­le aivan pie­nes­tä pitäen. Van­hem­mat käyt­ti­vät ker­to­mi­sen apu­na itse teke­mään­sä kir­jaa, jos­sa kuvien avul­la ker­rot­tiin heil­le sopi­val­la taval­la lah­ja­so­lu­hoi­dois­ta ja nii­den avul­la van­hem­mak­si ja per­heek­si tule­mi­ses­ta. Emma on saa­nut alkun­sa ano­nyy­min lah­joit­ta­jan kaut­ta ja hänen kokee sen hyväk­si asiak­si. Suo­mes­sa hedel­möi­tys­hoi­to­la­ki edel­lyt­tää rekis­te­röi­tyä lah­joit­ta­jaa lah­ja­so­lu­hoi­dois­sa, kos­ka lap­sel­la on oikeus tie­tää lah­ja­so­lu­jen lah­joit­ta­ja 18-vuot­ta täy­tet­ty­ään. Emman jutun pää­set luke­maan täs­tä, Emma kir­joit­taa Donor child - nimis­tä blo­gia. DCN:n ja blo­gin teks­tit ovat englanniksi.

Link­ki Emman tarinaan: 

https://www.dcnetwork.org/story/i-have-always-felt-most-wanted-child-planet-emmas-story

Lasten suusta:

“Joku ystä­väl­li­nen rou­va antoi muna­so­lun, se oli eri rou­va joka antoi pik­kusis­kon munasolun. “

“Miten muna­so­lu yhdis­te­tään siit­ti­öön?” “Lää­kä­ri auttoi.”

“Siit­tiö on isäl­tä ja muna­so­lu äidiltä.”

“Aa, joo.”

 

Kuvassa on vauva istumassa hiekarannalla katsoen kohti vettä

Täy­den­näm­me las­ten tari­nat- osio­ta hank­keen kulues­sa. Otam­me vas­taan las­ten sanoin ker­rot­tu­ja tari­noi­ta, joi­ta voim­me jakaa täl­lä sivul­la ja mate­ri­aa­leis­sam­me. Tari­nat jae­taan nimi­mer­kil­lä tai nimel­lä jon­ka annat. Tari­nan ker­to­jan hen­ki­löl­li­syyt­tä ei paljasteta.

Voit lähet­tää tari­nan meil­le sähköpostilla:

Han­ke­suun­nit­te­li­ja, Hel­mi­nau­ha-han­ke
jenni.huhtala@simpukka.info

Kii­tos tari­nois­ta, nii­den avul­la lah­ja­so­lu­per­hei­den yhtei­nen tari­na raken­tuu ehjäk­si ja vah­vak­si, yhte­näi­sek­si tarinaksi.