Simpukan verkkoluennot

Kukkia yläkulmissa, yhdessä kulmassa Anja Winstedtin kuva. Teksti: Simpukan verkkoluento, Adoptioprosessi - tietoa adoptiota harkitsevalle 24.11. klo 18 Zoomissa. Simpukan logo

24.11. klo 18 Adop­tio­pro­ses­si – Tie­toa adop­tio­ta har­kit­se­vil­le, Anja Wikstedt

Pää­set luen­nol­le tämän lin­kin kaut­ta. Mikä sivu kysyy ID:tä, se on: 864 5813 8950. Mikä­li sivu kysyy sala­sa­naa, se on: adoptio123

Voit esit­tää kysy­myk­siä etu­kä­teen täl­lä lomak­keel­la.

Kukkia kuvan ala- ja yläkulmassa, GTehri Vihkon kuva. Teksti: Simpukan verkkoluento Lapsettomuuskriisi- keinoja kriisistä selviytymiseen 1.12. klo 18 Zoomissa. Simpukan logo

1.12. klo 18-19.30 Lap­set­to­muus­krii­sis­tä sel­viy­ty­mi­nen, Ter­hi Vihko

Pää­set luen­nol­le tämän lin­kin kaut­ta. Mikä sivu kysyy ID:tä, se on: 834 4061 3000. Mikä­li sivu kysyy sala­sa­naa, se on: kriisi123

Voit esit­tää kysy­myk­siä etu­kä­teen täl­lä lomak­keel­la.

15.12. klo 18-19.30 Kes­ken­me­no on psyyk­ki­nen krii­si -työ­ka­lu­ja kes­ken­me­non koke­neel­le, Mir­ka Paavilainen

Pää­set luen­nol­le tämän lin­kin kaut­ta. Mikä sivu kysyy ID:tä, se on: 817 2337 3460. Mikä­li sivu kysyy sala­sa­naa, se on: kesk123

Voit esit­tää kysy­myk­siä etu­kä­teen täl­lä lomak­keel­la.

Ohjeet Zoomin käyttöön löydät täältä.