Verkkoluento: Lahjasolualkuisten ajatuksia omasta taustastaan

Tervetuloa verkkoluennolle!

Lah­ja­so­lual­kuis­ten aja­tuk­sia omas­ta taustastaan

Tors­tai­na 29.9. klo 17 -18, Zoomissa

Verk­ko­luen­nol­la tar­jo­taan tut­ki­mus- ja koke­mus­tie­toa lah­ja­so­lual­kuis­ten aja­tuk­sis­ta omas­ta taus­tas­taan. Anni Sep­po­nen YMT ker­too gra­dus­taan, jos­sa hän käsit­te­li lah­ja­so­lual­kuis­ten aikuis­ten koke­muk­sia. Lah­ja­so­luil­la alkun­sa saa­nut Juuso ker­too omis­ta koke­muk­sis­taan, ja sii­tä mik­si hän kokee tie­don lah­ja­so­lu­taus­tas­ta kuu­lu­van hänelle. 

Verk­ko­luen­nol­le ovat ter­ve­tul­lei­ta niin kaik­ki lah­ja­so­luil­la alkun­sa saa­neet, lah­ja­so­lu­hoi­doil­la lap­si­per­heel­lis­ty­mis­tä poh­ti­vat ja lap­si­per­heel­lis­ty­neet sekä kaik­ki, joi­ta aihe kiinnostaa. 

Pääset liittymään luennolle alla olevalla Zoom-linkillä:

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/85613536930?pwd=-7fqKzavfQOAR_CSPQCDcD5xh4kWQ0.1

Mee­ting ID: 856 1353 6930

Passco­de: 780780

Ohjeet zoo­min käyt­töön löy­dät täs­tä lin­kis­tä: OHJE ZOOMIN KÄYTTÖÖN