Verkkoluento 25.4.2024: Miten puhua lapselle lahjasolutaustasta

Verk­ko­luen­to jär­jes­te­tään Zoo­mis­sa 25.4.2024 klo 17-18:30.
 
  • Verk­ko­luen­nol­la tar­jo­taan tie­toa ja tukea lah­ja­so­lu­taus­tas­ta lap­sel­le puhu­mi­sen tee­mois­ta. Lah­ja­so­luil­la las­ta toi­vo­vat ja lap­sen saa­neet per­heet saa­vat työ­ka­lu­ja lah­ja­so­lu­taus­tas­ta lap­sel­le puhu­mi­seen eri ikävaiheissa.

  • Luen­non mate­ri­aa­li on tii­vis­tel­mä Hel­mi­nau­ha-hank­keen laa­jem­mis­ta per­he­val­men­nuk­sis­ta, joi­ta han­ke tar­jo­aa mak­sut­ta lah­ja­so­luil­la itsel­li­ses­ti, sateen­kaa­ri­per­hee­nä tai nais-mies­pa­ri­na lap­sia saa­neil­le perheille.

  • Luen­non pitä­vät Hel­mi­nau­ha-han­keen työn­te­ki­jät Jen­ni Huh­ta­la ja Lau­ra Hirvonen.

  • Voit esit­tää ennak­ko­ky­sy­myk­siä lah­ja­so­lu­taus­tas­ta lap­sel­le puhu­mi­sen tee­mas­ta eril­li­sel­lä lomak­keel­la. Kysy­myk­set käy­dään läpi luen­to-osuu­den jäl­keen ja nii­tä voi lähet­tää chat­tiin myös luen­non aikana.

    Verk­ko­luen­nol­le pää­set täs­tä linkistä.

    Mee­ting ID: 854 9615 9805

    Passco­de: 322199

Lisää tietoa lahjasolutaustasta lapselle puhumisesta

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä