Emma Taulo: Yksin tehty lapsi

Puisella pöydällä pinossa Emma Taulon Yksin tehty lapsi -kirjoja.

Mil­lais­ta on lap­sen odot­ta­mi­nen, kun rin­nal­la ei ole tois­ta vanhempaa?

Miten talou­del­li­set resurs­sit riittävät?

Koh­taa­ko itsel­li­nen äiti ennakkoluuloja?

 

Yksin teh­ty lap­si -teos tar­jo­aa kat­ta­vas­ti tie­toa itsel­lis­tä van­hem­muut­ta har­kit­se­vil­le, ker­too käsi­kir­joit­ta­ja Emma Tau­lon tari­nan itsel­li­sek­si van­hem­mak­si ja ravis­te­lee perhekäsityksiä.

Tie­to­kir­ja itsel­li­ses­tä äitiy­des­tä ja tari­na erään nai­sen mat­kas­ta perheeksi.

 

Emma Tau­lo: Yksin teh­ty lap­si (Kos­mos, 2023)

 

Sim­puk­ka ry:n jäse­nil­le 20 % alen­nus kir­jas­ta koo­dil­la SIMPUKKA20
Alen­nus voi­mas­sa kosmoskirjat.fi-verkkokaupassa hei­nä­kuun lop­puun asti.

Lii­ty Sim­pu­kan jäse­nek­si tästä

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä