Lähde toimimaan vapaaehtoisena!

Hank­kees­sa kehi­täm­me eri­lai­sia ver­tais­tuen muo­to­ja jo ole­mas­sa ole­vien ver­tais­tu­ki­ryh­mien lisäk­si. Toi­vee­na on, että hank­keen aika­na lah­ja­so­lu­per­hei­den sisäl­tä löy­tyy vapaa­eh­toi­sia van­hem­pia jär­jes­tä­mään lah­ja­so­lu­per­heil­le esi­mer­kik­si per­he­päi­viä ja kesäleirejä.

Vapaa­eh­toi­se­na voit myös kir­joit­taa blo­gi­teks­te­jä Hel­mi­nau­han koti­si­vuil­le tai artik­ke­lei­ta Sim­puk­ka-leh­teen tai tuot­taa muu­ten sisäl­töä lah­ja­so­lu­asiois­ta esim. kaap­paa­mal­la Sim­pu­kan instatilin.

Vapaa­eh­tois­teh­tä­vään saat tukea Hel­mi­nau­ha-hank­keen hankesuunnittelijalta.

Ota siis roh­keas­ti yhteyt­tä, jos haluat olla Hel­mi­nau­ha-hank­kees­sa muka­na toi­mi­mal­la vapaaehtoisena!

Hel­mi­nau­ha-han­ke
han­ke­suun­nit­te­li­ja
Jen­ni Huhtala

Kuvassa usean ihmisen kädet tuotuna yhteen
Helminauha-hankkeen logo, missä lukee Helminauha-hanke ja tekstin päällä on helmet helminauhana