Tule vapaaehtoiseksi!

Hank­kees­sa kehi­täm­me eri­lai­sia ver­tais­tuen muo­to­ja jo ole­mas­sa ole­vien ver­tais­tu­ki­ryh­mien lisäk­si. Lisä­tie­toa Hel­mi­nau­han ver­tais­tues­ta ja ver­tai­sek­si ryh­ty­mi­ses­tä Ver­tais­tu­ki Hel­mi­nau­has­sa -sivul­la.

Toi­vee­na on, että hank­keen aika­na lah­ja­so­lu­per­hei­den sisäl­tä löy­tyy vapaa­eh­toi­sia van­hem­pia jär­jes­tä­mään lah­ja­so­lu­per­heil­le esi­mer­kik­si per­he­päi­viä, kesä­lei­re­jä ja perhevalmennuksia.

Vapaa­eh­toi­se­na voit myös esi­mer­kik­si kir­joit­taa blo­gi­teks­te­jä Hel­mi­nau­han koti­si­vuil­le, artik­ke­lei­ta Sim­puk­ka-leh­teen tai tuot­taa muu­ta sisäl­töä lah­ja­so­lu­asiois­ta esim. vie­rai­le­mal­la Hel­mi­nau­han Instagram-tilillä.

Vapaa­eh­tois­teh­tä­vään saat tukea Hel­mi­nau­ha-hank­keen han­ke­suun­nit­te­li­jal­ta. Ota roh­keas­ti yhteyttä!

Laura Hirvonen

Hel­mi­nau­ha-han­ke, hankesuunnittelija

laura@simpukka.info

045 7873 5433

 

Kuvassa usean ihmisen kädet tuotuna yhteen

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä