Oppaat ja esitteet

OPPAAT

  • Ihan Hel­mi per­he ja Sim­pu­kois­ta Hel­mi­nau­haa -oppai­den pdf-ver­siot voit lada­ta ilmai­sek­si tästä.
  • Oppai­den pai­net­tu­ja ver­sioi­ta voit ostaa Sim­pu­kan verk­ko­kau­pas­ta, hin­ta 5€/ KPL.
  • Verk­ko­kau­pas­ta löy­dät myös kaik­ki muut Sim­pu­kan oppaat. 

 

 

Sim­pu­kois­ta Hel­mi­nau­haa - Opas lah­joi­te­tuil­la sukuso­luil­la las­ta har­kit­se­vil­le ja lap­sen saaneille
Från muss­lor till pärl­band - En hand­bok för dem som över­vä­ger behand­ling med done­ra­de könscel­ler eller som den vägen redan har fått barn
Donor conception - A guide gor thode who are considering treatments or already have a donor-conceived child
Donor Concep­tion - A gui­de gor tho­se who are con­si­de­ring treat­ments or alrea­dy have a donor-concei­ved child

ESITTEET

  • Tätä mate­ri­aa­lia voit tulos­taa itsel­le­si ja ammat­ti­lai­set voi­vat tulos­taa näi­tä asia­kas­työ­hön. Mate­ri­aa­le­ja saa myös lähet­tää eteen­päin säh­kö­pos­tin liitteenä.
  • Voit tila­ta pai­net­tu­ja esit­tei­tä lait­ta­mal­la säh­kö­pos­tia Hel­mi­nau­ha-hank­keen han­ke­suun­nit­te­li­jal­le: laura@simpukka.info.
Helminauha-hankkeen esite
Hel­mi­nau­ha-hank­keen esi­te lah­ja­so­luil­la las­ta toivoville
Kuvassa on esite meidän perhe-vinkkejä oman perheen tarinan kuvaamiseen.
Vink­ke­jä oman per­heen tari­nan kuvaamiseen.
Kuvassa on tahaton lapsettomuus neuvolassa -esite
Taha­ton lap­set­to­muus neu­vo­las­sa -esite
Kuvassa on lahajasoluperhe-neuvolassa esite.
Lah­ja­so­lu­per­he neu­vo­las­sa ja lah­ja­so­luil­la van­hem­mak­si -esi­te (kak­si­puo­li­nen)

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä