Lahjasoluhoitojen tilastot vuosilta 2017-2022

Ter­vey­den ja hyvin­voin­nin lai­tos jul­kai­see vuo­sit­tain tilas­to­ra­por­tit hedel­möi­tys­hoi­dois­ta. Täl­le sivul­le on koot­tu tie­to­ja rapor­teis­ta vuo­sil­ta 2017-2022 sekä lin­kit raportteihin.

Vuon­na 2017 lah­ja­so­lu­hoi­doil­la syn­tyi yhteen­sä 436 las­ta (IVF 313 IUI 123). Oma­so­lu­hoi­doil­la syn­tyi 1863 las­ta ( IVF 1622, IUI 241). Kaik­ki­aan hedel­möi­tys­hoi­to­jen avul­la syn­tyi 2299 lasta.

Tilas­to­ra­port­ti, hedel­möi­tys­hoi­dot 2017-2018, THL.

Vuon­na 2018 lah­ja­so­lu­hoi­doil­la syn­tyi yhteen­sä 518 las­ta (IVF 380, IUI 138). Oma­so­lu­hoi­doil­la syn­tyi 1937 las­ta (IVF 1698, IUI 239). Kaik­ki­aan hedel­möi­tys­hoi­to­jen avul­la syn­tyi 2455 lasta.

Tilas­to­ra­port­ti hedel­möi­tys­hoi­dot 2018-2019, THL

Vuon­na 2019 lah­ja­so­lu­hoi­doil­la syn­tyi yhteen­sä 543 las­ta ( IVF 373, IUI 170). Oma­so­lu­hoi­doil­la syn­tyi 1927 las­ta ( IVF 1668, IUI 259). Kaik­ki­aan hedel­möi­tys­hoi­to­jen avul­la syn­tyi 2470 lasta.

Tilas­to­ra­port­ti hedel­möi­tys­hoi­dot 2019-2020, THL.

Vuon­na 2020 lah­ja­so­lu­hoi­doil­la syn­tyi yhteen­sä 599 las­ta ( IVF 434, IUI 165). Oma­so­lu­hoi­doil­la syn­tyi 1814 las­ta ( IVF 1538, IUI 276). Kaik­ki­aan hedel­möi­tys­hoi­to­jen avul­la syn­tyi 2413.

Tilas­to­ra­port­ti, hedel­möi­tys­hoi­dot 2020-2021, THL.

Vuon­na 2021 lah­ja­so­lu­hoi­doil­la syn­tyi yhteen­sä 776 las­ta ( IVF 507, IUI 211), oma­so­lu­hoi­doil­la syn­tyi 2107 las­ta ( IVF 1780 , IUI 263). Kaik­ki­aan hedel­möi­tys­hoi­to­jen avul­la syn­tyi 2883 lasta.

Tilas­to­ra­port­ti, hedel­möi­tys­hoi­dot 2021-2022, THL.

Vuon­na 2022 lah­ja­so­lu­hoi­doil­la syn­tyi yhteen­sä 718 las­ta ( IVF 563, IUI 213). Oma­so­lu­hoi­doil­la syn­tyi 1849 las­ta ( IVF 1586 , IUI 327). Kaik­ki­aan hedel­möi­tys­hoi­to­jen avul­la syn­tyi 2567 lasta.

Tilas­to­ra­port­ti, hedel­möi­tys­hoi­dot 2022-2023, THL.

diagrammi

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä