Verkkovalmennus

Tervetuloa Helminauha -hankkeen verkkovalmennukseen! 

Tämä verk­ko­val­men­nus antaa väli­nei­tä poh­tia lah­ja­so­luil­la per­heel­lis­ty­mis­tä ja lap­sel­le lah­ja­so­lu­taus­tas­ta puhu­mis­ta. Verk­ko­val­men­nus on mah­dol­lis­ta teh­dä joko yhdes­sä mah­dol­li­sen kump­pa­ni­si kans­sa tai yksin. Verk­ko­val­men­nus poh­jau­tuu Hel­mi­nau­ha-hank­kees­sa luo­tuun per­he­val­men­nuk­seen ja hank­kees­sa kerät­tyyn tie­toon. Verk­ko­val­men­nus ei kor­vaa lah­ja­so­lu­hoi­to­pro­ses­siin kuu­lu­vaa lah­ja­so­lu­neu­von­taa, mut­ta voi toi­mia tuke­na­si hoi­to­pro­ses­sis­sa. Hel­mi­nau­ha-han­ke tar­jo­aa myös kas­vok­kai­sia per­he­val­men­nuk­sia itsel­li­sil­le äideil­le ja kah­den van­hem­man per­heil­le, löy­dät niis­tä lisä­tie­toa tääl­tä. Voit suo­rit­taa verk­ko­val­men­nuk­sen krono­lo­gi­ses­ti tai itsel­le­si sopi­vas­sa jär­jes­tyk­ses­sä. Verk­ko­val­men­nuk­sen suo­rit­ta­mi­nen on mak­su­ton­ta.  

Verkkovalmennus tarjoaa tietoa, erilaisia pohdintatehtäviä ja harjoituksia 

Löydät verkkovalmennuksesta

Pääset suorittamaan omaan elämäntilanteeseesi sopivaa verkkovalmennusta alta 

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä