Lahjasoluilla lasta toivovat

Tervetuloa lahjasoluilla lasta toivovien verkkovalmennukseen

Verk­ko­val­men­nus poh­jau­tuu Sim­puk­ka yhdis­tyk­sen ja Hel­mi­nau­ha-hank­keen kerää­mään ja tuot­ta­maan tie­toon, sekä Hel­mi­nau­ha-hank­kees­sa luo­tuun per­he­val­men­nuk­seen. Verk­ko­val­men­nuk­sen tar­koi­tuk­se­na on aut­taa lah­ja­so­lu­jen avul­la per­heel­lis­ty­mi­seen liit­ty­vis­sä poh­din­nois­sa sekä tar­jo­ta tukea lap­si­toi­ve­po­lul­la. 

  • Lah­ja­so­lu­hoi­dot per­heel­lis­ty­mi­sen mah­dol­li­suu­te­na 
  • Mitä lah­ja­so­lu­hoi­dot sinun tilan­tees­sa­si tar­koit­ta­vat? 
  • Mit­kä asiat ovat vai­kut­ta­neet sii­hen, että läh­det koh­ti lah­ja­so­lu­hoi­to­ja? 
  • Taha­ton lap­set­to­muus koke­muk­se­na ja osa­na omaa tarinaa 
  • Kur­kis­tus lah­ja­so­lu­hoi­to­jen historiaan
  • Lah­ja­so­lu­hoi­dot Suomessa
  • Mitä lah­ja­so­lu­neu­von­nas­sa tapah­tuu 

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä