Sukusolujen lahjoittamista käsittelevät lehtiartikkelit

Luo­vu­te­tuis­ta sukuso­luis­ta on huu­ta­va pula – osa nii­tä odot­ta­vis­ta on pian lii­an van­ho­ja hedel­möi­tys­hoi­toi­hin. Yle 15.3.2024.

Luo­vut­ta­jien kop­pi. Ilta­sa­no­mat 22.11.2023.

Tämän ver­ran muna­so­lu­jen luo­vut­ta­mi­ses­ta mak­se­taan – sel­vi­tim­me vas­tauk­set 10 ylei­seen kysy­myk­seen muna­so­lu­jen luo­vu­tuk­ses­ta. MeNai­set verk­koar­tik­ke­li 9.9.2022.

Suur­per­hees­sä kas­va­nut Mimo­sa Wil­la­mo, 27, luo­vut­taa muna­so­lu­jaan – ker­too, mil­lai­nen toi­men­pi­de on kysees­sä. MeNai­set verk­koar­tik­ke­li, 7.9.2022.

Elä­mää luo­vut­ta­mas­sa. Hel­sin­gin Sano­mat 29.6.2022 (vain tilaajille).

Min­na Mink­ki­nen luo­vut­ti kym­me­niä muna­so­lu­ja, ja nyt oma vai­mo on ras­kaa­na lah­ja­siit­tiöi­den ansios­ta – “Tämä tun­tuu vas­ta­lah­jal­ta”.  YLE verk­ko­jul­kai­su 20.11.2021.

Nea, 39, on luo­vut­ta­nut muna­so­lu­ja vii­si ker­taa: ”Mui­den aut­ta­mi­nen tuo käsit­tä­mät­tö­män onnen­tun­teen” – täl­lai­nen pro­ses­si oli. Ilta­sa­no­mat 7.10.2021.

Muna­so­lu­ja voi luo­vut­taa 35 ikä­vuo­teen asti – kak­si ker­taa luo­vut­ta­nut Mikae­la ker­too koke­muk­ses­taan: ”Tun­tui sil­tä, että saa­tan teh­dä elä­mää mul­lis­ta­van pal­ve­luk­sen jol­le­kin”.  Anna, 16.9.2021

Alle neli­kymp­pi­sil­le mie­hil­le on kova kysyn­tä: sper­mas­ta on jo huu­ta­va pula. Ilta­leh­ti, 21.7.2021

San­nal­la voi olla vii­si­kin bio­lo­gis­ta las­ta, mut­ta var­mak­si hän ei tie­dä – kak­si nais­ta ker­too, mik­si luo­vut­ti muna­so­lu­ja ja mil­lais­ta se oli. Ilta­sa­no­mat 18.7.2021.

“Pää­tin jo tei­ni-ikäi­se­nä, että lah­joi­tan sukuso­lu­ja­ni heti kun voin”, ker­too luo­vut­ta­ja – HUS: Sukuso­lu­ja tar­vi­taan kipeäs­ti lisää Hedel­möi­tys­hoi­toon on täl­lä het­kel­lä mel­kein vuo­den mit­tai­nen jono. YLE Verk­ko­jul­kai­su 8.3.2021.

Ystä­vä lah­joit­ti tam­pe­re­lai­sel­le San­nal­le muna­so­lu­jaan ja sii­tä alkoi eri­tyi­nen tari­na – täs­tä on kyse lah­ja­so­lu­hoi­dos­sa, jos­sa Tam­pe­re on etu­jou­kois­sa. Aamu­leh­ti, 16.11.2019 (vain tilaajille).

Min­na Mink­ki­nen on luo­vut­ta­nut aina­kin 40 muna­so­lua, mut­ta hän ei halua tul­la ras­kaak­si: “En ajat­te­le, että minul­la on lap­sia maa­il­mal­la”. YLE verk­ko­jul­kai­su, 2.11.2019.

Mil­tä tun­tuu saa­da tai antaa sukuso­lu? - Kak­si tari­naa lah­ja­so­lu­hoi­dois­ta. Yle Radio Suo­mi, 26.10.2019.

Lah­jak­si elä­mä. Hel­sin­gin Sano­mat 18.2.2019 (vain tilaajille).

Jan­ni­ka, 27, luo­vut­ti muna­so­lun tun­te­mat­to­mal­le per­heel­le: ”Tur­hau­tu­mi­sen het­kil­lä mie­tin, että jos­sain on paris­kun­ta, joka odot­taa maa­il­man paras­ta lah­jaa”. Ilta­leh­ti 19.11.2018.

Sukusolujen lahjoittamista käsittelevät podcastit

Hel­mi­nau­ha-podcas­tin jak­so 3: Muna­so­lu­jen lah­joit­ta­mi­nen, lah­joit­ta­jan tarina.

Kier­ron ver­ran toi­voa podcas­tin 18.7.2022 jul­kais­tu jak­so: Syn­ny­tys­ten ja nais­ten­tau­tien eri­kois­lää­kä­ri Mari Säle­vaa­ra - Sukuso­lu­jen luo­vut­ta­mi­nen ja lap­set­to­muus­hoi­dot lahjasukusoluilla.

Kier­ron ver­ran toi­voa podcas­tin 26.7.2022 jul­kais­tu jak­so: Nean tari­na - muna­so­lu­jen luovuttaminen.

Toi­vot­tu podcas­tin jak­so 4: Pakas­ta, luo­vu­ta, lahjoita.

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä