Raskaana olevat

Tervetuloa lahjasoluhoitojen avulla raskaana olevien - verkkovalmennukseen

Verk­ko­val­men­nus poh­jau­tuu Sim­puk­ka yhdis­tyk­sen ja Hel­mi­nau­ha-hank­keen kerää­mään ja tuot­ta­maan tie­toon, sekä Hel­mi­nau­ha-hank­kees­sa luo­tuun per­he­val­men­nuk­seen. Verk­ko­val­men­nuk­sen tar­koi­tuk­se­na on aut­taa lah­ja­so­lu­jen avul­la per­heel­lis­ty­mi­seen liit­ty­vis­sä poh­din­nois­sa sekä tar­jo­ta tukea lap­si­toi­ve­po­lul­la. 

  • Tahat­to­man lap­set­to­muu­den koke­mus vai­kut­taa ras­kau­teen 
  • Huo­let ja pelot ovat normaaleja
  • Lah­ja­su­kuso­lu­hoi­to­jen huo­mioi­mi­nen ras­kausai­ka­na neu­vo­las­sa 
  • Miten kiin­ty­mys­suh­de muo­dos­tuu ras­kau­den aikana
  • Luon­nol­lis­ta on, ettei mie­li­ku­vaa lap­ses­ta osaa muo­dos­taa 
  • Syn­ny­tys­pel­ko voi vai­keut­taa kiin­ty­mys­suh­teen muo­dos­tu­mis­ta 
  • Muu­tok­set parisuhteeseen/ läheis­suh­tei­siin 
  • Iden­ti­tee­tin uudel­leen raken­ta­mi­nen 
  • Arki muut­tuu 

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä