Lapsen saaneet

Lahjasolujen avulla lapsia saaneiden vanhempien verkkovalmennus 

Ter­ve­tu­loa lah­ja­so­lu­jen avul­la lap­sen saa­nei­den van­hem­pien verk­ko­val­men­nuk­seen. Verk­ko­val­men­nus poh­jau­tuu Hel­mi­nau­ha-hank­kees­sa luo­tuun per­he­val­men­nuk­seen ja hank­kees­sa kerät­tyyn tie­toon.  Verk­ko­val­men­nuk­sen tar­koi­tuk­se­na on aut­taa lah­ja­so­lu­van­hem­muu­den poh­din­nois­sa, vah­vis­taa van­hem­muut­ta, ja tukea van­hem­paa kul­ke­maan lap­sen rin­nal­la lap­sen tari­naa arvos­taen.  

Hel­mi­nau­ha-han­ke tar­jo­aa myös kas­vok­kai­sia per­he­val­men­nuk­sia itsel­li­sil­le äideil­le ja kah­den van­hem­man per­heil­le, löy­dät niis­tä lisä­tie­toa tääl­tä. 

 • Van­hem­man teh­tä­vä­nä on vas­ta­ta lap­sen hyvinvoinnista
 • Van­hem­muu­den myy­tit  
 • Miten lah­ja­so­lu­van­hem­muus on eri­lais­ta? 
 • Lap­sen ja van­hem­man väli­nen suh­de 
 • Aja­tuk­sia­ni lah­joit­ta­jas­ta ja tule­vai­suu­des­ta 
 • Lap­sel­le lah­ja­so­lu­taus­tas­ta puhu­mi­nen eri ikävaiheissa
 • Mitä tur­val­li­nen avoi­muus tei­dän per­hees­sä tar­koit­taa? 
 • Mil­lai­nen avoi­muu­den taso tekee tei­dän per­heen ole­mi­ses­ta mah­dol­li­sim­man hyvää? 
 • Mitä lap­set ajat­te­le­vat taus­tas­taan 
 • Mitä tie­de­tään las­ten kiin­nos­tuk­ses­ta suh­tees­sa lahjoittajaan
 • Miten van­hem­pa­na tuen lap­sen itse­tun­toa, mikä on minul­le help­poa ja mikä vai­ke­aa?  

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä