Helminauha-tapaaminen Helsingissä to 27.10.

Tervetuloa tapaamaan lahjasoluilla lasta toivovia ja lapsen saaneita vanhempia Helminauha-hankkeen järjestämään Helminauha-tapaamiseen!

Ajan­koh­ta: to 27.10. klo 17.15-19.00

Paik­ka: Leik­ki­puis­to Mäki­torp­pa, Mäki­tor­pan­tie 42, 00640 Helsinki

Lisä­tie­toa pai­kas­ta löy­dät täs­tä lin­kis­tä: Leik­ki­puis­to Mäkitorppa

Tapaa­mi­sen tee­ma­na on lap­sel­le lah­ja­so­lu­taus­tas­ta puhu­mi­nen. Käym­me illan aika­na läpi, miten lah­ja­so­lu­taus­tas­ta voi puhua lap­sel­le eri ikä­vai­heis­sa. Tapaa­mi­ses­sa käym­me ver­tais­kes­kus­te­lua lah­ja­so­lu­taus­tas­ta lap­sel­le puhu­mi­seen liit­ty­vis­tä teemoista. 

Tapaa­mi­seen ovat ter­ve­tul­lei­ta yhden ja kah­den van­hem­man per­heet - myös lap­set ovat ter­ve­tul­lei­ta. Tapaa­mi­sen vetää Hel­mi­nau­ha-hank­keen han­ke­vas­taa­va Jen­ni Huhtala. 

Tapaa­mi­sen osal­lis­tu­jat saa­vat itsel­leen Ihan hel­mi per­he -opasvihkon.

Tapaa­mi­seen mah­tuu 15 aikuis­ta ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­ses­sä. Ilmoit­tau­du mukaan täl­lä lomak­keel­la: Ilmoit­tau­tu­mis­lo­ma­ke Hel­mi­nau­ha-tapaa­mi­nen.   

Nou­da­tam­me tapaa­mi­ses­sa tur­val­li­sen tilan käy­tän­tei­tä ja tapaa­mi­nen on luottamuksellinen. 

Valokuva:aikuisen ja lapsen kädet päällekkäin. Teksti: Helminauha-tapaaminen 27.10. Helsingissä klo 17.15-19.00

Lisä­tie­dot:

Jen­ni Huh­ta­la, han­ke­vas­taa­va, Helminauha-hanke

jenni@simpukka.info/ 040-5323010

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä