Ilmoittaudu lahjasoluilla lapsia saaneiden itsellisten äitien perhevalmennukseen 

Aikuisen ja lapsen kädet päällekkäin, kädessä sydän, Helminauha-hankkeen logo. Teksit: Lahjasoluilla lapsia saaniedne itsellisten äitien perhevalmennus

Järjestämme syksyllä kaksi valmennusta itsellisillle äideille

SYKSY 1

Ilmoittaudu tällä lomakkeella

Val­men­nus toteu­te­taan kol­me­na tapaa­mi­se­na etä­nä Zoomissa:

Ti 24.8. klo 17 - 18.30

Ryh­mäy­ty­mi­nen ja tutus­tu­mi­nen, lap­set voi­vat olla pai­kal­la, kes­to 1,5h.

La 28.8. klo 9.45 - 17.15

Koko päi­vän mit­tai­nen val­men­nus­päi­vä, käym­me läpi mm. läpi lap­sel­le lah­ja­so­lu­taus­ta puhu­mi­sen teemoja,itsellisesti per­heel­lis­ty­mi­seen ja lah­joit­ta­jaan liit­ty­viä aja­tuk­sia, olem­me vain aikuis­ten kes­ken, kes­to 7,25h. 

To 9.9. klo 17.00 - 18.30, Val­men­nuk­sen yhteen­ve­to­ta­paa­mi­nen, poh­din­taa itsel­li­ses­tä van­hem­muu­des­ta, mie­lell­lään aikuis­ten kes­ken, jos mah­dol­lis­ta, kes­to 1,5h.

SYKSY 2

Ilmoittaudu tällä lomakkeella

Val­men­nus toteu­te­taan kol­me­na tapaa­mi­se­na etä­nä Zoomissa:

Ti 28.9. klo 17 - 18.30

Ryh­mäy­ty­mi­nen ja tutus­tu­mi­nen, lap­set voi­vat olla pai­kal­la, kes­to 1,5h.

La 2.10. klo 9.45 - 17.15

Koko päi­vän mit­tai­nen val­men­nus­päi­vä, käym­me läpi mm. läpi lap­sel­le lah­ja­so­lu­taus­ta puhu­mi­sen teemoja,itsellisesti per­heel­lis­ty­mi­seen ja lah­joit­ta­jaan liit­ty­viä aja­tuk­sia, olem­me vain aikuis­ten kes­ken, kes­to 7,25h.

To 7.10. klo 17.00 - 18.30

Val­men­nuk­sen yhteen­ve­to­ta­paa­mi­nen, poh­din­taa itsel­li­ses­tä van­hem­muu­des­ta, mie­lell­lään aikuis­ten kes­ken, jos mah­dol­lis­ta, kes­to 1,5h.

Käytännön tietoa

Val­men­nus on tar­koi­tet­tu itsel­li­sil­le äideil­le, joil­la on lah­ja­so­lu­taus­tai­nen alle kou­lui­käi­nen lapsi/ lapsia.

Val­men­nus on mak­su­ton ja se toteu­te­taan koko­naan etä­nä Zoo­mis­sa. Ilmoit­tau­tu­neet sitou­tu­vat kaik­kiin kol­meen tapaamiseen.
 
Val­men­nuk­sen ajak­si tulee vara­ta rau­hal­li­nen ja häi­riö­tön tila. Kai­kil­la osal­lis­tu­jil­la on kame­ra pääl­lä koko val­men­nuk­sen ajan.

Valmennuksen teemat:

Oma tie per­heel­lis­tyä itsel­li­ses­ti lah­ja­so­lu­jen avul­la, van­hem­muu­den tun­teet, aja­tuk­sia lah­joit­ta­jas­ta ja tule­vai­suu­des­ta, tur­val­li­nen avoi­muus, miten puhua lap­sen kans­sa lah­ja­so­lu­taus­tas­ta sekä mitä las­ten koke­muk­sis­ta tiedetään.

Ennen val­men­nus­ta teh­tä­vät ennakkotehtävät

(lähe­te­tään ennen valmennusta)

1. Miten meis­tä tuli perhe 

2. Lap­sel­le lah­ja­so­lu­taus­tas­ta puhuminen

Jos jokin asia pohdituttaa valmennuksen suhteen, niin olethan yhteydessä ja kysyt lisää!

 
Terveisin,

Piia Savio, han­ke­vas­taa­va
piia@simpukka.info/ p.045 78735433

Jen­ni Huh­ta­la, han­ke­suun­nit­te­li­ja
jenni@simpukka.info/p. 040 532301

Hanketyöntekijöiden Jennin ja Piian yhteiskuva.