Kesän ja syksyn 2024 vertaischatit

Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa chat­tai­le­maan ano­nyy­mis­ti ver­tais­ten kes­ken! Hel­mi­nau­ha-han­ke tar­jo­aa kah­den­lai­sia chatteja:

Hel­mi­nau­ha-ver­taischa­tit on suun­nat­tu kai­kil­le lah­ja­so­luil­la las­ta toi­vo­vil­le ja lap­sen saaneille.

Itsel­lis­ten ver­taischa­tit on suun­nat­tu eri­tyi­ses­ti itsel­li­ses­ti lah­ja­so­luil­la las­ta toi­vo­vil­le ja lap­sen saaneille.

Kes­kus­te­lua ohjaa­vat kou­lu­te­tut vapaa­eh­toi­set chat-ohjaa­jat. Chat-kes­kus­te­luis­sa kes­kus­tel­laan ano­nyy­mis­ti. Avoi­meen chat-ryh­mään mah­tuu 12 kes­kus­te­li­jaa ker­ral­laan, joten kan­nat­taa tul­la mukaan hyvis­sä ajoin!

Koristeellinen kuva piirretystä puhelimesta, jonka ruudulla on kahden keskustelijan viestikuplia.

Kesän ja syk­syn chat­tien päivämäärät

(Huom! Lis­ta täy­den­tyy vielä.)

3.6. Hel­mi­nau­ha-ver­taischat klo 19-20.30

1.7. Hel­mi­nau­ha-ver­taischat klo 19-20.30

5.8. Hel­mi­nau­ha-ver­taischat klo 19-20.30

2.9. Hel­mi­nau­ha-ver­taischat klo 19-20.30

7.10. Hel­mi­nau­ha-ver­taischat klo 19-20.30

4.11. Hel­mi­nau­ha-ver­taischat klo 19-20.30

2.12. Hel­mi­nau­ha-ver­taischat klo 19-20.30

Tee oma käyt­tä­jä­tun­nus osoit­tees­sa tukinet.net ja tule mukaan kes­kus­te­le­maan ver­tais­ten kans­sa! Chat­tiin liit­ty­mi­sen pai­ni­ke ilmes­tyy näky­viin, kun chat on käyn­nis­sä ja olet itse sisään­kir­jau­tu­nee­na Tukinetissä.

Löy­dät kai­ken Hel­mi­nau­ha-hank­keen ver­tais­tuen Sim­pu­kan tapah­tu­ma­ka­len­te­ris­ta.

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä