Meidän pihan perhesoppa - Nyt taas saatavilla Simpukan verkkokaupassa! 

Kuvassa on Meidän pihan perhesoppa -kirjan kansikuva ja vieressä teksti Meidän pihan perhesoppa. Lahjasoluteemainen kirja, joka kertoo perheiden monimuotoisuudesta. Kirjan avulla voit puhua lapselle miten monin eri tavoin lapset voivat saada alkunsa. Alakulmassa on Simpukan logo ja www. simpukka.info.

Meidän pihan perhesoppa -kirjasta on tullut uusi painos!

Kir­jaa saa nyt Sim­pu­kan verk­ko­kau­pas­ta huo­ke­aan 15€ hintaan.

Mei­dän pihan per­he­sop­pa -kir­jan ovat kir­joit­ta­neet lah­ja­so­lu­neu­von­taa teke­vät psy­ko­lo­git Riik­ka Airo ja Mai­ju Toko­la yhdes­sä las­ten­kir­jai­li­ja Rii­na Kata­ja­vuo­ren kanssa.

Kir­jas­sa puhu­taan hedel­möi­tys­hoi­dois­ta, lah­ja­su­kuso­luis­ta ja per­hei­den moni­muo­toi­suu­des­ta lap­sil­le ymmär­ret­tä­väl­lä taval­la. Kir­jaa voit hyö­dyn­tää esi­mer­kik­si puhues­sa­si lap­sel­le lah­ja­so­lu­taus­tas­ta, tai jos haluat teh­dä lap­sel­le tutuk­si per­hei­den moni­muo­toi­suut­ta. Kir­ja päät­tyy lah­ja­so­lu­tee­mai­seen tie­tois­kuun, joka on suun­nat­tu aikui­sil­le ja ammattilaisille.

Moni lah­ja­so­luil­la lap­sen saa­nut van­hem­pi on koke­nut saa­neen­sa kir­jas­ta suu­ren hyö­dyn puhues­saan lap­sel­le lah­ja­so­lu­taus­tas­ta ja lap­sen tarinasta.

Mei­dän pihan per­he­sop­pa, kir­jan tiedot: 

Kir­joit­ta­neet: Kata­ja­vuo­ri Rii­na, Toko­la Mai­ju, Airo Riikka

Kuvit­ta­nut: Cris­tel Rönns

Kus­tan­ta­ja: Tam­mi 2015, toi­nen pai­nos 2020

Sivu­mää­rä: 40

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä