Verkkoluento: Tahattoman lapsettomuuden kokemus ja lahjasoluilla lapsiperheellistyminen

Kump­pa­nuus­van­hem­mak­si-hank­keen ja Hel­mi­nau­ha-hank­keen yhteis­työ­luen­to tors­tai­na 17.11.2022 klo 18:00-20:00, Zoomissa

Verk­ko­luen­to: Tahat­to­man lap­set­to­muu­den koke­mus ja lah­ja­so­luil­la lapsiperheellistyminen

Lisäk­si tapah­tu­mas­sa ovat pai­kal­la Kump­pa­nuus­van­hem­mak­si-hank­keen Kai­sa Niit­ty­nen ja Han­na Ruo­ho­nen, jot­ka ker­to­vat hank­keen toi­min­nas­ta ja perus­tie­toa kumppanuusvanhemmuudesta.

 

Ilmoit­tau­du mukaan täs­tä lin­kis­tä: ILMOITTAUTUMISLOMAKE VERKKOLUENNOLLE.

 

Kukka naisen kädessä. Teksti: Helminauha-hankkeen verkkoluento, Yhteistyössä Kumppanuusvanhemmaksi -hankkeen kanssa: Tahattoman lapsettomuuden kokemus ja lahjasoluilla lapsiperheellistyminen 17.11.2022 klo 18 -19.30 Zoomissa. Helminauha-hankkeen ja Kumppanuusvanhemmaksi -hankkeen logot kuvan alareunassa.

Min­kä­lai­siin kysy­myk­siin ja tilan­tei­siin luen­to vas­taa?
• Taha­ton lap­set­to­muus koke­muk­se­na
• Lah­ja­so­lu­hoi­dot: his­to­ria, hoi­to­käy­tän­nöt, hedel­möi­tys­hoi­to­la­ki
• Lah­ja­so­luil­la per­heel­lis­ty­mi­nen: kei­tä ovat lah­ja­so­lu­per­heet?
• Lah­ja­so­lu­taus­tas­ta lap­sel­le puhuminen.

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä