Luentotaltiointi: Itsellisesti vanhemmaksi - aineksia itsellisen vanhemmuuden pohdintaan

Verk­ko­luen­non Itsel­li­ses­ti van­hem­mak­si - ainek­sia itsel­li­sen van­hem­muu­den poh­din­taan tal­tioin­ti on kat­sot­ta­vis­sa Sim­pu­kan You­Tu­be-kana­val­la 2.6.-16.6.2022.
 
Kat­so verk­ko­luen­to täs­tä linkistä. 
 
Asian­tun­ti­ja­na psy­ko­lo­gi, psy­ko­te­ra­peut­ti Ter­hi Vih­ko, jol­la on vah­va asian­tun­te­mus lah­ja­so­lu­neu­von­nas­ta ja per­heel­lis­ty­mi­ses­tä lah­ja­so­lu­hoi­to­jen avul­la. Verk­ko­luen­nol­la saat myös tie­toa Hel­mi­nau­ha-hank­keen toi­min­nas­ta ja itsel­li­sil­le suun­na­tus­ta vertaistuesta.
 
Vas­taat­han palau­te­ky­se­lyym­me, että voim­me kehit­tää verk­ko­luen­to­jam­me: link­ki palau­te­lo­mak­kee­seen.
Tummahiuksinen nainen, Helminauha-hankkeen logo alareunassa. Teksti: Helminauha-hankkeen verkkoluento Itsellisesti vanhemmaksi - aineksia itsellisen vanhemmuuden pohdintaan. Asiantuntijana psykologi, psykoterapeutti Terhi Vihko.