Luentotallenne: Itsellisesti vanhemmaksi - aineksia itsellisen vanhemmuuden pohdintaan

Verk­ko­luen­non Itsel­li­ses­ti van­hem­mak­si - ainek­sia itsel­li­sen van­hem­muu­den poh­din­taan tal­tioin­ti on kat­sot­ta­vis­sa Sim­pu­kan You­Tu­be-kana­val­la. Verk­ko­luen­to jär­jes­tet­tiin kesä­kuus­sa 2022.
 
Kat­so verk­ko­luen­to täs­tä lin­kis­tä. Tal­len­ne on tek­si­tet­ty suomeksi.
 
Asian­tun­ti­ja­na psy­ko­lo­gi, psy­ko­te­ra­peut­ti Ter­hi Vih­ko, jol­la on vah­va asian­tun­te­mus lah­ja­so­lu­neu­von­nas­ta ja per­heel­lis­ty­mi­ses­tä lah­ja­so­lu­hoi­to­jen avul­la. Verk­ko­luen­to tar­jo­aa myös tie­toa Hel­mi­nau­ha-hank­keen toi­min­nas­ta ja itsel­li­sil­le suun­na­tus­ta vertaistuesta.
Tummahiuksinen nainen, Helminauha-hankkeen logo alareunassa. Teksti: Itsellisesti vanhemmaksi - aineksia itsellisen vanhemmuuden pohdintaan. Luentotallenne kesäkuulta 2022. Terhi Vihko psykologi ja psykoterapeutti.

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä