Simpukan verkkoluento: Keskenmeno on psyykkinen kriisi – työkaluja keskenmenon kokeneelle

Lap­set­to­mien yhdis­tys Sim­puk­ka ry jär­jes­ti lau­an­tai­na 15.10. mak­sut­to­man verk­ko­luen­non: Kes­ken­me­no on psyyk­ki­nen krii­si – työ­ka­lu­ja kes­ken­me­non koke­neel­le, psy­ko­lo­gi ja psy­ko­te­ra­peut­ti Mir­ka Paa­vi­lai­nen.

 
Verk­ko­luen­non tal­len­ne on nyt kat­sot­ta­vis­sa Sim­pu­kan You­Tu­be-kana­val­la 17.-31.10.2022.
 
Pää­set kat­so­maan videon You­Tu­been täs­tä lin­kis­tä.
 

 

Annat­han meil­le myös palau­tet­ta verk­ko­luen­nos­ta, kii­tos <3

Hymyilevä punahiuksinen nainen istuu ja katsoo kameraan, Simpukan logo, oranssi helmi.. Teksti: Verkkoluento: Keskenmeno on psyykkinen kriisi – työkaluja keskenmenon kokeneelle

Keskenmenon kokeneiden päivä 15.10.2022

Kes­ken­me­no on mene­tys, joka voi jät­tää jäl­jen sen koke­vaan hen­ki­löön ja kump­pa­niin. Lau­an­tai­na 15.10. vie­tet­tä­vä Kes­ken­me­non koke­nei­den päi­vä antaa äänen kes­ken­me­non kokeneille.

Kan­sain­vä­li­nen “Preg­nancy and Infant Loss Remembrance Day” -muis­to­päi­vä on USA:sta läh­töi­sin ja sitä on vie­tet­ty vuo­des­ta 2002 alkaen. Muis­to­päi­vää vie­te­tään muun muas­sa Kana­das­sa, Iso-Bri­tan­nias­sa, Austra­lian useis­sa osa­val­tiois­sa, Uudes­sa-See­lan­nis­sa, Ita­lias­sa, Irlan­nis­sa, Tans­kas­sa, Rans­kas­sa, Nor­jas­sa, Kenias­sa, Japa­nis­sa ja Kiinassa.

Sim­puk­ka edis­tää päi­vän viet­toa Suo­mes­sa, sil­lä kes­ken­me­non koke­mus­ta ei huo­mioi­da riit­tä­väl­lä taval­la muis­sa muis­to­päi­vis­sä. On tär­ke­ää lisä­tä tie­toi­suut­ta kes­ken­me­no­ko­ke­muk­ses­ta ja antaa ääni kes­ken­me­non kokeneille.

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä