Verkkoluennon tallenne: Kysy psykologilta

Helminauha-hankkeen verkkoluento: Kysy psykologilta 23.8. klo 17-18.30. Luennoimassa psykologi, psykoterapeutti Terhi Vihko. Vieressä Terhi Vihkon kuva ja alla Helminauha-hankkeen logo.

Psy­ko­lo­gi, psy­ko­te­ra­peut­ti Ter­hi Vih­ko vas­taa verk­ko­luen­nol­la osal­lis­tu­jien lah­ja­so­lu­tee­mai­siin kysymyksiin. 

Luen­to on suun­nat­tu kai­kil­le lah­ja­so­luil­la las­ta toi­vo­vil­le ja lap­sen saa­neil­le sekä lah­ja­so­lual­kui­sil­le hen­ki­löil­le. Luen­non aika­na on mah­dol­lis­ta esit­tää kysymyksiä.

Ter­hi Vih­kol­la on pit­kä työ­ko­ke­mus lah­ja­so­lu­neu­von­nas­ta ja lah­ja­so­lu­hoi­to­jen avul­la lap­si­per­heel­lis­ty­mi­ses­tä. Verk­ko­luen­nol­la saat lisäk­si tie­toa Hel­mi­nau­ha-hank­keen toi­min­nas­ta ja tar­jol­la ole­vas­ta vertaistuesta.

Luen­non tal­len­ne on nyt kat­sot­ta­vis­sa Sim­pu­kan You­tu­be-kana­val­la: Kysy psy­ko­lo­gil­ta - Hel­mi­nau­ha-hank­keen verk­ko­luen­to 23.8.2023

Annat­han luen­nos­ta palau­tet­ta, jot­ta voim­me kehit­tää toi­min­taam­me, kiitos!

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä