Verkkoluennon tallenne: Lahjasoluilla lapsiperheeksi itsellisesti - Tietoa lahjasoluilla lapsiperheellistymistä itsellisesti pohtivalle 

Tallenne keskiviikon 1.2.2023 luennosta katsottavissa 2.-16.2.
 

Verk­ko­luen­nol­la tar­jo­taan tie­toa lah­ja­so­lu­hoi­to­jen avul­la lap­si­per­heel­lis­ty­mis­tä itsel­li­ses­ti poh­ti­vil­le. Verk­ko­luen­nol­la on koke­mus­pu­hu­ja­na itsel­li­nen van­hem­pi, joka ker­too miten itse pää­tyi itsel­li­sek­si van­hem­mak­si ja hän vas­taa luen­nol­la kysymyksiin.

Hel­mi­nau­ha-hank­keen han­ke­vas­taa­va Jen­ni Huh­ta­la ker­too yleis­tä tie­toa lah­ja­so­luil­la lap­si­per­heel­lis­ty­mi­ses­tä itsel­li­ses­ti. Saat tie­toa lah­ja­so­lu­hoi­to­pro­ses­sis­ta, hoi­to­jen kri­tee­reis­tä jul­ki­sel­la sek­to­ril­la, itsel­li­seen van­hem­muu­teen val­mis­tau­tu­mi­ses­ta sekä lah­ja­so­lu­taus­tas­ta lap­sel­le puhumisesta.

Verk­ko­luen­non tar­jo­aa Sim­puk­ka ry:n Helminauha-hanke.

Helminauha-hankkeen verkkolluento: Lahjasoluilla lapsiperheelliseksi itsellisesti. Tallenne katsottavissa 2.2.-16.2. Kuvituskuvassa aikuisen ja lapsen kädet päällekkäin, käsissä lepää sydänkoriste.

Jos sinul­la herää kysyt­tä­vää luen­non suh­teen, ole yhtey­des­sä Hel­mi­nau­ha-hank­keen hankevastaavaan:

Jen­ni Huhtala

jenni@simpukka.info / 040 5323 010

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä