Vertaistukea lahja-alkiohoidoilla lasta toivoville ja lapsen saaneille

Vertaistapaamiset lahja-alkiohoidoilla lasta toivoville ja lapsen saaneille Zoomissa syksyllä 2024

Per­jan­tai 27.9. klo 18-19.30

Per­jan­tai 29.11. klo 18-19.30

Tapaa­mis­ten tee­ma­na on lap­sen saa­mi­nen lah­joi­te­tul­la alkiol­la. Tapaa­mi­seen ovat ter­ve­tul­lei­ta kaik­ki lah­ja-alkio­hoi­doil­la las­ta toi­vo­vat ja lap­sen saa­neet. Osal­lis­tum­me tapaa­mi­seen vain aikuis­ten kesken. 

Pyy­däm­me kaik­kia osal­lis­tu­jia pitä­mään kame­rat pääl­lä koko tapaa­mi­sen ajan. Tapaa­mi­nen on luot­ta­muk­sel­li­nen ja jokai­nen saa ker­toa omas­ta tilan­tees­taan ja tari­nas­taan sen ver­ran kuin tun­tuu sopivalta.

Tapaa­mi­sen ohjaa Hel­mi­nau­ha-hank­keen vapaa­eh­toi­nen, joka on itse saa­nut lap­sen lahja-alkiohoidoilla.

Lisä­tie­dot:

Jen­ni Huh­ta­la, han­ke­vas­taa­va, Helminauha-hanke

jenni@simpukka.info/ 040 5323010

Ajankohdat ja linkit Zoomiin

Per­jan­tai 27.9. klo 18-19.30

LINKKI ZOOMIIN

Mee­ting ID: 823 5944 5890
Passco­de: 995839

Per­jan­tai 29.11. klo 18-19.30

LINKKI ZOOMIIN

Mee­ting ID: 859 4836 6845
Passco­de: 873862

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä