Vertaistukea tarjolla monipuolisesti!

Vertaistukiryhmät

Lah­ja­so­luil­la las­ta toi­vo­vil­le ja lap­sen saa­neil­le on tar­jol­la ver­tais­tu­kea kas­vok­kain ja video­vä­lit­tei­ses­ti Zoo­mis­sa. Ryh­miä kokoon­tuu eri paik­ka­kun­nil­la ja val­ta­kun­nal­li­ses­ti. Kaik­kien ver­tais­ta­paa­mis­ten ajan­koh­dat löy­dät Sim­pu­kan tapah­tu­ma­ka­len­te­ris­ta.
 
Ver­tais­tu­ki­ryh­mät ja ryh­mien yhteys­tie­dot löy­dät tääl­tä.
 

Helminauha-vertaischat

Ver­tais­tu­kea on tar­jol­la myös ano­nyy­mis­ti Hel­mi­nau­ha-ver­taischa­teis­sa, jot­ka jär­jes­te­tään Tuki­ne­tis­sä.
Ver­taischat­tien ajan­koh­dat löy­dät myös Sim­pu­kan tapah­tu­ma­ka­len­te­ris­ta. Voit tila­ta seu­raa­vas­ta cha­tis­ta muis­tu­tuk­sen säh­kö­pos­tii­si täl­lä lomak­keel­la.
 

Helminauha Facebook-ryhmä

Ryh­mä on sul­jet­tu ja sin­ne pää­set liit­ty­mään pyy­tä­mäl­lä liit­ty­mis­tä ja ker­to­mal­la hie­man omas­ta tilan­tees­ta­si. Ryh­mää mode­roi­vat Hel­mi­nau­ha-hank­keen työn­te­ki­jät ja luo­tet­tu vapaa­eh­toi­nen mode­raat­to­ri. Ryh­mään ovat ter­ve­tul­lei­ta lah­ja­so­lu­hoi­to­ja poh­ti­vat, hoi­dois­sa ole­vat ja lap­sen saa­neet. Ryh­mäs­sä val­lit­see hyvä ja toi­sia tuke­va luot­ta­muk­sel­li­nen ilmapiiri.
Neljä kuvaruutua, mies istuu tietokone sylissään, nainen istuu seinää vastaan ja näppäilee läppäriä, käden yhdessä ja käsissä puun pala, jossa lukee:support, sormet näppäilevät läpärin näppäimiä. Kuvasa kulkee keskuellä: Vertaistukea tarjolla! Helminauha-hankkeen logo.

Vertaistukea tarjolla videotapaamisissa

Itsellisten valtakunnalliset videotapaamiset

Itsel­li­ses­ti las­ta toi­vo­vil­le ja lap­sen saa­neil­le ver­tais­tu­kea val­ta­kun­nal­li­sis­sa video­ta­paa­mi­sis­sa Zoo­mis­sa. Löy­dät lin­kin Zoo­miin Sim­pu­kan tapah­tu­ma­ka­len­te­ris­ta.

Tapaa­mi­set:

Su 10.1. klo 17 - 18.30

Link­ki tapaamiseen:

Join Zoom Mee­ting
https://us02web.zoom.us/j/82032250788?pwd=UFZxUjBlZFdpU2tTb0VPdTQ2QmRQZz09

Mee­ting ID: 820 3225 0788
Passco­de: 018984

Su 7.2. klo 17 - 18.30 

 

Itsel­lis­ten ryh­mät tapa­vat myös Hel­sin­gis­sä, Tam­pe­reel­la ja Oulus­sa, näin koro­nae­pi­de­mian tapaa­mi­set jär­jes­te­tään tur­val­li­ses­ti ver­kos­sa, tapaa­mis­ten ajan­koh­dat löy­ty­vät Sim­pu­kan tapah­tu­ma­ka­len­te­ris­ta.

Helminauharyhmän valtakunnalliset videotapaamiset

Kai­kil­le lah­ja­so­luil­la las­ta toi­vo­vil­le ja lap­sen saa­neil­le ver­tais­tu­kea video­ta­paa­mi­ses­sa Zoo­mis­sa. Löy­dät lin­kin Zoo­miin Sim­pu­kan tapah­tu­ma­ka­len­te­ris­ta.

Tapaa­mi­set:

Ti 12.1. klo 17.30 - 19

Ti 16.2. klo 17.30 - 19

Ti 16.3. klo 17.30 - 19

Raskaana olevien valtakunnalliset videotapaamiset

Ver­tais­ta­paa­mi­seen ovat ter­ve­tul­lei­ta lah­ja­so­lu­hoi­dois­ta ras­kaa­na ole­vat, ryh­män video­ta­paa­mi­set ovat Zoo­mis­sa. Löy­dät lin­kin Zoo­miin Sim­pu­kan tapah­tu­ma­ka­len­te­ris­ta.

Tapaa­mi­set:

To 14.1. klo 18.00

To 4.2. klo 18.00

To 4.3. klo 18.00

Tervetuloa tapaamaan muita samassa elämäntilanteessa olevia Helminauhan eri vertaistukimuotojen kautta! 
Vertaisten kanssa tiedät, että et ole yksin! ❤