Luentotaltiointi: Tietoa läheisille lahjasoluilla perheellistymisestä

Verk­ko­luen­non Tie­toa lähei­sil­le lah­ja­so­luil­la per­heel­lis­ty­mi­ses­tä tal­len­ne on kat­sot­ta­vis­sa Sim­pu­kan You­Tu­be-kana­val­la 13.-27.5.

Asian­tun­ti­ja­pu­hu­ji­na verk­ko­luen­nol­la ovat Hel­mi­nau­ha-hank­keen työn­te­ki­jät, jot­ka ker­to­vat yleis­tä tie­toa lah­ja­so­luil­la perheellistymisestä.
 
Koke­mus­pu­hu­ji­na ovat lah­ja­so­luil­la lap­sen saa­nut äiti yhdes­sä oman äitin­sä kans­sa, he ker­to­vat miten ovat puhu­neet lah­ja­so­luil­la per­heel­lis­ty­mi­ses­tä per­heen kes­ken ja mil­lais­ta tie­toa lähei­nen kaipaa. 
 
Vas­taat­han palau­te­ky­se­lyym­me, että voim­me kehit­tää verk­ko­luen­to­jam­me: Palau­te­ky­se­ly verkkoluennosta
 
Verk­ko­luen­non mate­ri­aa­li PDF-tie­dos­to­na löy­tyy TÄÄLTÄ. 
 
 
 
 
valokuva isosta ja kahdesta pienestä kädestä, joihin on väritetty kasvot. teksti Helminauha-hankkeen verkkoluento Tietoa läheisille lahjasoluilla perheellistymisestä Puhujina Helminauha-hankkeen asiantuntijat ja kokemuspuheenvuoro

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä