Ajankohtaista

Käsi ojentaa päivänkakkaran toiselle, Helminauha-hankkeen logo.

Vertaistukea tarjolla! 

Ver­tais­toi­min­taam­me ovat ter­ve­tul­lei­ta lah­ja­so­luil­la las­ta toi­vo­vat, ras­kaa­na ole­vat ja lap­sen saa­neet! Kaik­kien ver­tais­ta­paa­mis­ten ajan­koh­dat ja liit­ty­mis­oh­jeet löy­dät ajan­ta­sai­ses­ti Sim­pu­kan tapah­tu­ma­ka­len­te­ris­ta. Hel­mi­nau­han ver­tais­toi­min­taa Ver­tais­ryh­mät Pai­kal­li­sia Helminauharyhmiä

Read More » 
Kädet näppäimistöllä, Helminauha-hankkeen ja Simpukan logot.

Kouluttaudu vertaischattien chat-ohjaajaksi! 

Kou­lut­tau­du Sim­pu­kan chat-ohjaa­­jak­­si! Kou­lu­tus­päi­vän ohjel­ma: klo 17.00 - 18.00        Sim­pu­kan ja Chat-ohjaa­­­ja­­­na toi­mi­mi­sen esit­te­ly klo 18.00 - 19.30        Tuki­­­net- kou­lu­tus Cha­tin käyttöön

Read More » 
Syyskuva

Syysterveiset Helminauha-hankkeesta 

Syys­kui­nen ter­veh­dys Hel­­mi­­nau­­ha-hank­­kees­­ta Aika on men­nyt hur­jaa vauh­tia ja huh­ti­kuus­sa 2019 alka­nees­ta hank­kees­ta on jäl­jel­lä enää lop­pusuo­ra. Kol­me vuot­ta on men­nyt sii­vil­lä, ja pal­jon on

Read More » 
Kädet ovat yhdessä ja muodostavat sydämen, Simpukan ja Helminauha-hankkeen logot. Teksti: Simpukan vapaaehtoisten päivä Zoomissa 16.10.klo 10-14.30

Vapaaehtoisten päivä 16.10.2021

Sim­pu­kan vapaa­eh­tois­ten kou­lu­tus­päi­vä jär­jes­te­tään etä­nä la 16.10.2021 Zoo­min väli­tyk­sel­lä Kou­lu­tus­päi­vä on tar­koi­tet­tu kai­kil­le Sim­pu­kan Hel­­­mi­­­nau­­­ha-hank­­­keen aktii­vi­sil­le toi­mi­joil­le, kuten ver­tais­tu­ki­ryh­mien ver­tais­toi­mi­joil­le, verk­ko­ver­tai­sil­le, chat­ta­reil­le, mode­raat­to­reil­le, leh­den kirjoittajille

Read More » 
kädet yhdessä, Helminauha-hankkeen logo

Ilmoittaudu lahjasoluilla lapsia saaneiden sateenkaariperheiden perhevalmennukseen! 

Ilmoit­tau­du mukaan lah­ja­so­luil­la lap­sia saa­nei­den sateen­kaa­ri­per­hei­den per­he­val­men­nuk­seen! Per­he­val­men­nus lah­ja­so­luil­la lap­sia saa­neil­le sateen­kaa­ri­per­heil­le Tämä Hel­­­mi­­­nau­­­ha-hank­­­keen jär­jes­tä­mä per­he­val­men­nus on tar­koi­tet­tu sateen­kaa­ri­per­heil­le, jot­ka ovat saa­neet lapsen/ lap­sia lahjoitettujen

Read More »