Helminauha-tapaaminen Tampereella ke 30.11.

Tervetuloa tapaamaan lahjasoluilla lasta toivovia ja lapsen saaneita vanhempia Helminauha-hankkeen järjestämään Helminauha-tapaamiseen!

Ajan­koh­ta: ke 30.11. klo 17.15–19.00

Paik­ka: Sim­pu­kan toi­mis­to, Kale­van­tie 7 C, Tampere

Tapaa­mi­sen tee­ma­na on lap­sel­le lah­ja­so­lu­taus­tas­ta puhu­mi­nen. Käym­me illan aika­na läpi, miten lah­ja­so­lu­taus­tas­ta voi puhua lap­sel­le eri ikä­vai­heis­sa. Tapaa­mi­ses­sa käym­me ver­tais­kes­kus­te­lua lah­ja­so­lu­taus­tas­ta lap­sel­le puhu­mi­seen liit­ty­vis­tä teemoista. 

Tapaa­mi­seen ovat ter­ve­tul­lei­ta yhden ja kah­den van­hem­man per­heet - myös lap­set ovat ter­ve­tul­lei­ta. Tapaa­mi­sen vetää Hel­mi­nau­ha-hank­keen työntekijät.

Tapaa­mi­sen osal­lis­tu­jat saa­vat itsel­leen Ihan hel­mi per­he -opasvihkon.

Tapaa­mi­seen mah­tuu 15 aikuis­ta ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­ses­sä. Ilmoit­tau­du mukaan täl­lä lomak­keel­la: Ilmoit­tau­tu­mis­lo­ma­ke Helminauha-tapaaminen.

Nou­da­tam­me tapaa­mi­ses­sa tur­val­li­sen tilan käy­tän­tei­tä ja tapaa­mi­nen on luottamuksellinen. 

Valokuva: aikuisen ja lapsen kädet päällekkäin. Kädessä sydän. Teksti: Helminauha-tapaaminen 30.11. Tampereella klo 17.15-19.00

Lisä­tie­dot:

Annii­na Val­ko­nen, han­ke­suun­nit­te­li­ja, Helminauha-hanke

anniina@simpukka.info / 045 7873 5433

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä