Helminauha-tapaaminen, Tampere 30.11.

Valokuva: aikuisen ja lapsen kädet päällekkäin. Kädessä sydän. Teksti: Helminauha-tapaaminen 30.11. Tampereella klo 17.15-19.00

Hel­mi­nau­ha-tapaa­mi­nen Tam­pe­reel­la ke 30.11. Ter­ve­tu­loa tapaa­maan lah­ja­so­luil­la las­ta toi­vo­via ja lap­sen saa­nei­ta van­hem­pia Hel­mi­nau­ha-hank­keen jär­jes­tä­mään Hel­mi­nau­ha-tapaa­mi­seen! Ajan­koh­ta: ke 30.11. klo 17.15–19.00 Paik­ka: Sim­pu­kan toi­mis­to, Kale­van­tie 7 C, Tam­pe­re Tapaa­mi­sen tee­ma­na on lap­sel­le lah­ja­so­lu­taus­tas­ta puhu­mi­nen. Käym­me illan aika­na läpi, miten lah­ja­so­lu­taus­tas­ta voi puhua lap­sel­le eri ikä­vai­heis­sa. Tapaa­mi­ses­sa käym­me ver­tais­kes­kus­te­lua lah­ja­so­lu­taus­tas­ta lap­sel­le puhu­mi­seen liit­ty­vis­tä tee­mois­ta.  Tapaa­mi­seen ovat […]

Tiedote: Yhdenvertaisten lahjasoluhoitojen aloittaminen vaatii lahjoituksia sukusolupankkeihin

Kuvassa on mies, joka lukee vauvalle lastenkirjaa

Tie­do­te: Yhden­ver­tais­ten lah­ja­so­lu­hoi­to­jen aloit­ta­mi­nen vaa­tii lah­joi­tuk­sia sukuso­lu­pank­kei­hin  Hedel­möi­tys­hoi­dot lah­joi­tet­tu­jen sukuso­lu­jen avul­la käyn­nis­ty­vät yli­opis­to­sai­raa­lois­sa. Lap­set­to­muu­den hoi­dos­ta vas­taa­vat kli­ni­kat kai­paa­vat nyt lah­joi­tuk­sia sukuso­lu­pank­kei­hin­sa. Ensim­mäi­set yli­opis­to­sai­raa­lat ovat aloit­ta­neet hedel­möi­tys­hoi­dot lah­joi­te­tuil­la sukuso­luil­la. Lah­ja­so­lu­hoi­to­ja tar­jo­taan yhden­ver­tai­ses­ti niin nais-mies­pa­reil­le, nais­pa­reil­le kuin itsel­li­sil­le nai­sil­le. Lah­ja­so­lu­hoi­toi­hin hakeu­tu­van taus­tal­la on koke­mus sii­tä, että oma toi­ve lap­sen saa­mi­ses­ta ei toteu­du. Lah­ja­so­lu­hoi­toi­hin tar­vi­taan lah­joi­tet­tu­ja sukuso­lu­ja, sekä siittiöitä […]

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä