Helminauha-hankkeen työntekijät lomailevat 23.12.2022 - 8.1.2023

Kii­täm­me kaik­kia hank­keen toi­min­nas­sa muka­na ollei­ta kulu­nees­ta vuo­des­ta ja toi­vo­tam­me teil­le levol­lis­ta jou­lua sekä onnea tule­vaan vuoteen!

Ensi vuon­na on taas tar­jol­la pal­jon ver­tais­tu­kea, per­he­val­men­nuk­sia eri ryh­mil­le, verk­ko­luen­to­ja sekä toi­min­taa lah­ja­so­lual­kui­sil­le aikui­sil­le. Toi­vo­tam­me tei­dät läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­leik­si mukaan!

Ollaan taas kuu­lol­la ensi vuonna!

Ter­vei­sin Hel­mi­nau­ha-hank­keen työntekijät

Jen­ni Huh­ta­la, hankevastaava

Lau­ra Hir­vo­nen, hankesuunnittelija

Eri värisiä joulupalloja vierekkäin. Rauhaisaa joulua ja hyvää uutta vuotta, Helminauha-hanke lomailee 23.12.2022 - 8.2.2023. Helminauha-hankkeen logo
Helminauha-hankkeen toimintaa alkuvuodesta 2023

Kaik­ki tapah­tu­mat löy­dät Sim­pu­kan tapah­tu­ma­ka­len­te­ris­ta. Link­ki tapah­tu­ma­ka­len­te­riin: Sim­pu­kan tapahtumakalenteri.

  •  

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä