Verkkovalmennuksen pilottiversio on nyt auki! 

Hel­mi­nau­ha-hank­keen verk­ko­val­men­nus tar­jo­aa tie­toa ja tukea lah­ja­so­luil­la las­ta toi­vo­vil­le, ras­kaa­na ole­vil­le ja lap­sen saaneille.

Hel­mi­nau­ha-hank­keen kehit­tä­mä lah­ja­so­luil­la lap­sen saa­nei­den van­hem­pien per­he­val­men­nus on nyt laa­jen­tu­nut avoi­mek­si ja oma­toi­mi­ses­ti suo­ri­tet­ta­vak­si verk­ko­val­men­nuk­sek­si, joka löy­tyy Hel­mi­nau­han sivuil­ta. Verk­ko­val­men­nuk­ses­ta löy­ty­vät omat osion­sa lah­ja­so­luil­la las­ta toi­vo­vil­le, lah­ja­so­lu­hoi­dois­ta ras­kaa­na ole­vil­le ja lah­ja­so­luil­la lap­sen saaneille. 

Verk­ko­val­men­nus poh­jau­tuu Sim­puk­ka yhdis­tyk­sen ja Hel­mi­nau­ha-hank­keen kerää­mään ja tuot­ta­maan tut­kit­tuun ja koke­mus­tie­toon, sekä Hel­mi­nau­ha-hank­kees­sa luo­tuun perhevalmennukseen. 

Nainen istuu teitokoneen ääressä ja pitää kynää hampaiden välissä
Verkkovalmennuksen tarkoituksena on:
  • Tar­jo­ta tukea lap­si­toi­ve­po­lul­la ja raskausaikana.
  • Aut­taa lah­ja­so­lu­jen avul­la per­heel­lis­ty­mi­seen liit­ty­vis­sä pohdinnoissa.
  • Antaa väli­nei­tä lap­sel­le lah­ja­so­lu­taus­tas­ta puhumiseen.
  • Vah­vis­taa van­hem­muut­ta ja tukea van­hem­paa kul­ke­maan lap­sen rin­nal­la lap­sen tari­naa arvostaen. 

 

Verk­ko­val­men­nuk­sen suo­rit­ta­mi­nen on maksutonta.

Voit suo­rit­taa verk­ko­val­men­nus­ta joko yhdes­sä mah­dol­li­sen kump­pa­ni­si kans­sa, yksin tai mui­den van­hem­pien kans­sa yhdes­sä pohtien. 

Voit suo­rit­taa verk­ko­val­men­nuk­sen kro­no­lo­gi­ses­ti tai itsel­le­si sopi­vas­sa järjestyksessä. 

Verk­ko­val­men­nuk­sen osioi­hin pereh­dy­tään itse­näi­ses­ti ja omaan tahtiin.

Hel­mi­nau­ha-han­ke tar­jo­aa myös kas­vok­kai­sia per­he­val­men­nuk­sia itsel­li­sil­le äideil­le ja kah­den van­hem­man per­heil­le, löy­dät niis­tä lisä­tie­toa Hel­mi­nau­ha-hank­keen sivuil­ta.                   

Roh­kai­sem­me verk­ko­val­men­nuk­sen suo­rit­ta­jia tutus­tu­maan eri val­men­nuk­sen osioi­hin ja valit­se­maan siel­tä sel­lai­sia osioi­ta, jot­ka tun­tu­vat itsel­le kuhun­kin tilan­tee­seen sopivaksi. 

Löydät verkkovalmennuksesta

  • Luet­ta­via tieto-osioita
  • Kat­sot­ta­via videoita
  • Kuun­nel­ta­via podcasteja
  • Har­joi­tuk­sia ja pohdintatehtäviä
  • Ohjauk­sia kuhun­kin tee­maan liit­ty­vään lisämateriaaliin

Verk­ko­val­men­nuk­sen pää­si­vul­le löy­dät tääl­tä.

Lah­ja­so­luil­la las­ta toi­vo­vien osioi­hin pää­set tääl­tä.

Ras­kaa­na ole­vien osioi­hin pää­set tääl­tä.

Lah­ja­so­luil­la lap­sia saa­nei­den osioi­hin pää­set tääl­tä.

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä