Blogi

Kuvassa lukee teksti "Kysy psykologilta" ja siinä on psykologi Mirka Paavilaisen kuva

Kysy psykologilta: Lahjasukusolutaustan vaikutus vanhemmuuteen 

Kysy psy­ko­lo­gil­ta: Lah­ja­su­kuso­lu­taus­tan vai­ku­tus van­hem­muu­teen Saan usein tie­dus­te­lui­ta, jois­sa kysy­tään lah­ja­su­kuso­lu­hoi­don vai­ku­tuk­sia van­hem­muu­teen. Kysy­jien huo­le­na mones­ti on se, tun­tuu­ko lah­ja­su­kuso­lu­jen avul­la saa­tu lap­si omal­ta tai

Read More » 
Kuvassa on Piia Savio ja Jenni Huhtala

Terveisiä Helminauha-hankkeen perustuksilta – ensimmäisiä helmiä pujottamassa 

Ter­vei­siä Hel­­mi­­nau­­ha-hank­­keen perus­tuk­sil­ta – ensim­mäi­siä hel­miä pujot­ta­mas­sa Täs­sä sitä nyt ollaan, uudes­sa työ­pai­kas­sa, uuden Hel­­­mi­­­nau­­­ha-hank­­­keen start­ti­vii­val­la ja juu­ri täs­sä het­kes­sä Hel­­­mi­­­nau­­­ha-hank­­­keen ensim­mäi­sen blo­gi­teks­tin äärel­lä. Jokainen,

Read More » 
Kuvassa on nainen niitylläja teksti: PCOS on aiheuttanut minulle läpi elämän ongelmia itsetunnon kanssa, häpeää ja nyt lapsettomuutta.

PCO lapsitoiveen jarruna 

Muna­sar­jo­jen moni­rak­ku­la­oi­reyh­ty­mä on monen lap­set­to­muus­ta­ri­nan taus­tal­la. Oireyh­ty­mään ei ole paran­nus­kei­noa, mut­ta apua lap­set­to­muu­teen voi saa­da itse­hoi­dos­ta ja hedel­möi­tys­hoi­dois­ta. Muna­sar­jo­jen moni­rak­ku­la­oi­reyh­ty­mä (polycys­tic ova­ry syndro­me, PCOS) on

Read More » 
Kuvassa on höyhenpeitteessä oleva syämenmuotoinen aukko

Meikäläinen 

Tapa­sin Hänet keväi­se­nä ilta­na sateen­var­jon alla. Hän oli kau­nein­ta, mitä tie­sin. Hänen kans­saan uskal­sin olla oma itse­ni. Raken­taes­sam­me yhteis­tä elä­mää, havah­duin aivan uuteen, pelot­ta­vaan ja

Read More » 

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä