Blogi

Lapsia ja aikuisia laavulla.

Kesätapaaminen Aulangolla toi lahjasoluperheet yhteen 

Kesä­ta­paa­mi­nen Aulan­gol­la toi lah­ja­so­lu­per­heet yhteen Rei­lu pari­kym­men­tä per­het­tä kokoon­tui lop­pu­ke­sän vii­kon­lo­pun viet­toon Aulan­gon Scan­dic kyl­py­lä­ho­tel­liin. Osa tun­si toi­sen­sa ennes­tään ja osa oli uusia tut­ta­vuuk­sia. Kaikki

Read More » 
Kuvassa on teksti Helminauha bloggaa Ihan oman itsensä näköinen. Teksi alla polaroid-kuva, jossa mies nostaa nauravaa lasta ilmaan.

Ihan oman itsensä näköinen 

Ihan oman itsen­sä näköi­nen Kun vau­va syn­tyy per­hee­seen, alkaa usein arvuut­te­lu sii­tä, kenen näköi­nen lap­si on. Onko hänel­lä äitin­sä sil­mät, isoi­sän­sä nenä vai leu­ka, joka

Read More » 
Kuvassa on puinen helminauha ja teksti Helmi Nauhanen, pohdintoja lahjasolulapsen vanhemmuudesta. Alarenussa Helminauha-hankkeen logo.

Lahjaksi saatu lapsi 

Lah­jak­si saa­tu lap­si Lap­se­ni kas­vaes­sa on suru sii­tä, ettei­vät mei­tä yhdis­tä gee­nit, myös kas­va­nut. En osan­nut odot­taa sitä. Ras­kausai­ka­na mie­tin asi­aa pal­jon­kin, mut­ta vau­­­va- ja pikkulapsiaikana

Read More » 
Kuvassa puuhelmistä tehty helminauha

Kyllä eikä ei 

Kyl­lä eikä ei Jos oli­sin lah­ja­so­lu­hoi­toi­hin läh­ties­sä­ni tien­nyt, että nel­jä vuot­ta myö­hem­min hoi­dan las­tam­me yksin, oli­si­vat hoi­dot jää­neet käy­mät­tä. Oli­sin suh­tau­tu­nut poten­ti­aa­li­seen lap­set­to­maan elä­mään aivan toisin,

Read More » 
Kuvassa puuhelmistä tehty helminauha

Lapsen asia 

Lap­sen asia Luin lap­se­ni kans­sa kir­jaa, jos­sa eräs­tä aikuis­ta kut­sut­tiin nimel­lä ”bioi­sä”. Seli­tin mitä ter­mil­lä tar­koi­te­taan, ja miten mei­dän tilan­tees­sam­me voi­si aja­tel­la, että muna­so­lu­jen lahjoittajaa

Read More »