Blogi

Maisemakuva järvenrannasta, laiturilta, jonka ympärillä kasvaa isoja mäntyjä.

Lahjasoluperheiden leiri Hauholla 1.-3.9.2023

Lah­ja­so­lu­per­hei­den lei­ri Hau­hol­la 1.-3.9.2023 Hel­­­mi­­­nau­­­ha-han­­­ke jär­jes­ti yhdes­sä Las­ten Kesä ry:n kans­sa lah­ja­so­lu­per­heil­le tar­koi­te­tun vii­kon­lop­pu­lei­rin Hau­hol­la 1.-3.9.2023.  Tämän blo­gi­mer­kin­nän on kir­joit­ta­nut eräs lei­ril­le osal­lis­tu­nut lah­ja­so­lu­per­heen vanhempi,

Read More » 
kukkakimppu naisen kädessä, Helminauha-hankene logo alareunassa, yläkumlmassa teksti:Helminauha-blogi

Ensimmäisen kerran odotettu äitienpäivä 

Ensim­mäi­sen ker­ran odo­tet­tu äitien­päi­vä Äitien­päi­vä. Päi­vä, joka seit­se­män vuo­den aika­na menet­ti mer­ki­tyk­sen­sä valoi­sa­na ja iloi­se­na päi­vä­nä. Päi­vä, joka aiheut­ti ahdis­tuk­sen, surun, epä­on­nis­tu­mi­sen ja ulko­puo­li­suu­den tunteita.

Read More » 
Lapsia ja aikuisia laavulla.

Kesätapaaminen Aulangolla toi lahjasoluperheet yhteen 

Kesä­ta­paa­mi­nen Aulan­gol­la toi lah­ja­so­lu­per­heet yhteen Rei­lu pari­kym­men­tä per­het­tä kokoon­tui lop­pu­ke­sän vii­kon­lo­pun viet­toon Aulan­gon Scan­dic kyl­py­lä­ho­tel­liin. Osa tun­si toi­sen­sa ennes­tään ja osa oli uusia tut­ta­vuuk­sia. Kaikki

Read More » 

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä